Program

Piątek 26 marca

Wybierz godzinę

09 30 - 10 00

Powitanie Uczestników oraz uroczyste otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Janusz Adamowski

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. prof. ucz. Monika Przybysz

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik sekcji Public relations PTKS

prof. dr hab. Iwona Hofman

Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

prof. zw. dr hab. Jerzy Olędzki

pomysłodawca i inicjator idei Konferencja Etyka public relations

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

10 00 - 11 30

Sesja plenarna

dr hab. prof. ucz. Adam Bodnar

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Wolność i niezależność mediów jako gwarancja pluralizmu w debacie publicznej

prof. dr hab. Michał Drożdż

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kryzys jako sytuacja odzyskiwania wartości w świetle standardów etyki public relations

dr Ewa Hope

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

Nieetyczność działań public relations i sukces budowania kapitalizmu inwigilacji

dr Jacek Barlik

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Etyczny i społeczny wymiar public relations według Jerzego Olędzkiego

11 30 - 12 00

Przerwa / wirtualna kawa

12 00 - 13 30

Sesja naukowa 1

Prowadzenie:

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Paneliści:

dr hab. prof. ucz. Dariusz Tworzydło

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Etyczne aspekty funkcjonowania branży public relations. Kluczowe założenia

Sylwia Kuligowska oraz Paweł Bylicki

Sylwia Kuligowska, Dyrektor Zarządzająca SCOPE PR, Paweł Bylicki, Public Dialog

Standardy etyczne i zawodowe agencji. Kluczowe kierunki prac zespołu zajmującego się samoregulacją branżową w ramach Stowarzyszenia Agencji Public Relations.

mgr Barbara Man

Bonjour Sp.  z o.o.

Kryzys w kryzysie, jak pandemia COVID-19 wpływa na postrzeganie roli specjalistów PR

dr Ilona Dąbrowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Personal branding specjalistów public relations w mediach społecznościowych

Sesja naukowa 2

Prowadzenie:

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska

Paneliści:

dr hab. prof. ucz. Monika Przybysz

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik sekcji Public relations PTKS

Etyka w zawodzie rzecznika prasowego w kontekście sytuacji kryzysowych

mgr Krzysztof Grządzielski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Media relations w dobie pandemii COVID-19. Implikacje w zakresie działań, komunikacji i relacji na linii rzecznicy prasowi – dziennikarze

mgr Łukasz Zając

Agencja PR „Zając PR”

Media relations w czasie pandemii

mgr Wojciech Dąbrówka

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Humanistyczny

Prawne i etyczne aspekty media relations w warunkach pandemii

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Istota wartości etycznych zawartych w kodeksach etyki PR w sytuacji kryzysu globalnego

Sesja naukowa 3

Prowadzenie:

dr hab. prof. ucz. Waldemar Rydzak

Paneliści:

dr Anna Miotk

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Najsmutniejszy poniedziałek w roku – jak nieetyczne działania public relations mogą podważyć autorytet nauki i zmanipulować media

dr hab. prof. ucz. Małgorzata Łosiewicz oraz dr Beata Czechowska-Derkacz

dr hab. prof. ucz. Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, dr Beata Czechowska-Derkacz, Uniwersytet Gdański Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społeczne

Społeczny wpływ badań naukowych – sposoby upowszechniania nauki

dr Łukasz Przybysz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Postrzeganie branży PR przez dwudziestolatków. Raport z badania

mgr Malwina Żuchniewicz

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Od celebrytyzacji do autorytetów. Jak pandemia COVID-19 zmieniła media.

mgr Lech Wikaryjczyk

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, uczestnik seminarium doktoranckiego

Internet zapomina, czyli usuwanie negatywnych opinii w Internecie jako model biznesowy wybranych serwisów internetowych. Przegląd praktyk.

13 30 - 13 45

Przerwa / wirtualna kawa

13 45 - 14 45

Panel organizacji branżowych

Rok 2020 nie tylko zaskoczył nas pandemią, ale także przyniósł zmiany w środowisku public relations. Obok stowarzyszeń o ugruntowanej już pozycji w branży, jak Związek Firm Public Relations (ZFPR) i Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) powstało także Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR). Czy tworzenie się nowych stowarzyszeń to rozwój, czy też rozdrobnienie branży? Jakie pomysły związane z przyszłością polskiego PR-u mają poszczególne organizacje? Ile jest miejsca na współpracę i jak ważne są dla nich etyka i edukacja? O tych i kilku innych problemach chcemy porozmawiać z przedstawicielami zarządów polskich organizacji branży public relations.

Prowadzenie:

dr Łukasz Przybysz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Paneliści:

dr hab. prof. ucz. Dariusz Tworzydło

Stowarzyszenie Agencji Public Relations

Luiza Jurgiel-Żyła

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Adam Jarosz

Związek Firm Public Relations

14 45 - 15 00

Przerwa / wirtualna kawa

15 00 - 16 30

Sesja naukowa 4

Prowadzenie:

dr Anna Miotk

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Paneliści:

dr Adam Warzecha

Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Etyka public relations: zapytajmy o kryteria

dr Alicja Waszkiewicz-Raviv

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Retoryka wizualna a etyczne public relations doby kryzysu.

dr Klaudia Cymanow-Sosin

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII w Krakowie

Prawda i uczciwość w kryzysie jako elementy korelacji między public relations i współczesnym dziennikarstwem

mgr Hubert Kuliński

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Imperatywy moralne w Kodeksie etyki PR. Przyczynek do komentarza do Kodeksu etyki PR

mgr Beata Milewicz

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Definicja kognitywna public relations jako punkt wyjścia do rozważań nad błędnym użyciem tego terminu

dr hab. prof. ucz. Dariusz Tworzydło

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Sesja naukowa 5

Prowadzenie:

dr hab. prof. ucz. Monika Przybysz

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik sekcji Public relations PTKS

Paneliści:

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rola organizacji medycznych w komunikowaniu szczepień przeciw COVID-19.

dr Przemysław Szews

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

Komunikacja w czasie pandemii – strategie i reakcje branży fitness

mgr Krzysztof Marcinkiewicz

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Strategia komunikowania o bezpieczeństwie spółki PKP Intercity w świetle obostrzeń związanych z pandemią COVID-19

mgr Filip Szymczak

Filip Szymczak Communication

Zmiana paradygmatu budowania relacji z mediami lokalnymi urzędu w czasie pandemii COVID-19, na przykładzie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Przemysław Mitraszewski

Współzałożyciel i prezes zarządu Lighthouse Sp. z o.o.

Kryzys zaufania w dobie pandemii czyli diagnoza aktualnych uwarunkowań komunikacyjnych

Sesja naukowa 6

Prowadzenie:

dr hab. prof. ucz. Małgorzata Łosiewicz

Uniwersytet Gdański Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Paneliści:

dr hab. prof. ucz. Waldemar Rydzak

Dostęp do informacji w sytuacjach kryzysowych - deklaracje i zachowania firm

Roksana Obuchowska-Waślicka

Jak komunikować kryzys wewnątrz organizacji? Komunikacja wewnętrzna w dobie pandemii.

mgr Natalia Żmuda

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Odpowiedzialność marek w działaniach komunikacyjnych z wykorzystaniem Influencerów w dobie pandemii covid-19.

mgr Paulina Buczek

UWM Olsztyn

„Maseczki dla Polski” – praktyczny PR w czasach pandemii.

dr Iwona Grodź

WSUS Poznań

PUBLIC RELATIONS a środowisko artystyczne na wybranych przykładach filmowych.

16 30 - 16 45

Przerwa / wirtualna kawa

16 45 - 17 45

Panel branżowy – Rzecznictwo prasowe

Rola i zadania rzeczników prasowych zmieniają się na przestrzeni lat. Z pewnością jednym z kluczowych elementów zmian są ulegające przeobrażeniom media. Z gośćmi panelu porozmawiamy o roli i zadaniach rzeczników prasowych organizacji różnych typów w bardzo specyficznym czasie – z jednej strony transformowania się przestrzeni mediów, bo przecież już nie tylko prasa, radio, telewizja, ale także prasa, radio, telewizja w Internecie oraz media społecznościowe. Z drugiej strony dotkniemy działań rzeczników w ostatnich dwunastu miesiącach – co się zmieniło w pracy rzecznika? Co stanowiło największe utrudnienie w komunikowaniu na rzecz organizacji? Co pomagało w tak trudnym pandemicznym czasie?

Prowadzenie:

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Paneliści:

Wojciech Andrusiewicz

Dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia i rzecznik prasowy resortu

Monika Borzdyńska

Członek Zarządu spółki PL.2012+ zarządzającej PGE Narodowym.

Anna Drozd 

Rzecznik Prasowy Portu Gdańsk

Damian Ziąber

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

17 45 - 18 00

Podsumowanie Konferencji, zamknięcie obrad

Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.