dr Adam Warzecha

Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Śląski, 2013), absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1993). Jego zainteresowania naukowe obejmują socjolingwistykę, teorię komunikacji i mediów, public relations, reklamę, teorię dyskursu i Krytyczną Analizę Dyskursu, pogranicze wiedza/władza/język. Prowadzi działalność jako niezależny doradca i konsultant w zakresie public relations, mediów i reklamy. Prowadzi zajęcia z public relations, reklamy, propagandy, etyki, socjologii języka, pragmalingwistyki, a także sztuki argumentacji i technik perswazji.

Etyka public relations: zapytajmy o kryteria

Refleksja na moralnością zainteresowana jest określeniem kryterium, wedle którego jedne z czynów ludzkich uznaje się za dobre, inne za złe, a jeszcze inne za obojętne moralnie. Kryteria te wyrastają z różnych założeń antropologicznych i udzielają na to pytanie odmiennych odpowiedzi. Funkcjonują one równolegle we współczesnej nam rzeczywistości społecznej stając się przyczyną nieporozumień, sporów, rozbieżnych ocen i kwalifikacji. Tego rodzaju refleksja etyczna dotyczy też działalności public relations. Zmieniający się rynek, uwarunkowania ekonomiczno–społeczne, nowe praktyki i zjawiska komunikacyjne, globalny kryzys wywołany pandemią wzmocniły wątpliwości dotyczące istoty public relations i jej odrębności od innych sposobów komunikowania społecznego. Kwestia etyczna okazuje coraz wyraźniej swój zasadniczy charakter, a w jej ramach jako centralne wybija się pytanie o kryterium moralnych powinności praktyków public relations. W trakcie konferencji chciałbym prześledzić ten wątek poddając krytycznej analizie dyskursu spory zarysowane w orzeczeniach i opiniach wydanych przez Radę Etyki Public Relations w latach 2006–2020. Pozwoli to oświetlić istotność zasygnalizowanego problemu, a być może przyczyni się także do ponownego odkrycia źródeł samoregulacji w środowisku PR.

Powrót do listy prelegentów
Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.