dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Ekspertka, doradczyni i trenerka w obszarze budowy wizerunku, relacji z mediami, konstruowania strategii oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Aktywność naukowa w obszarach: zarządzanie kryzysowe w kontekście mediów, etyka PR, komunikacja biznesowa, komunikacja polityczna, nowe media, sztuczna inteligencja w komunikowaniu społecznym, edukacja medialna. Koordynatorka oraz uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Obecnie Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; ekspertka Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz członkini Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. W latach 2016-2020 była członkinią Zespołu ds. Alimentów Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz zasiadała w Radzie Etyki Public Relations. Pełniła funkcję biegłej sądowej z zakresu mediów i komunikacji społecznej.

Zasiada w jury prestiżowego konkursu branży public relations organizowanego przez Związek Firm Public Relations - Złote Spinacze. Laureatka nagród branżowych PRoton 2013 oraz Lew PR 2013 w obszarze edukacji public relations. Więcej: www.monikakaczmarek-sliwinska.pl

Istota wartości etycznych zawartych w kodeksach etyki PR w sytuacji kryzysu globalnego

Kodeksy etyki zawodowej public relations określając zadania i działania PR-owców w duchu profesjonalizmu przywołują między innymi: reputację, szczególną staranność, rzetelność, odpowiedzialność, uczciwość, zaufanie, prawdomówność, szacunek, wiarygodność. Wymienione z jednej strony stają się więc DNA profesji public relations, z drugiej zaś - w sytuacji silnie konkurencyjnego rynku - mogą stanowić wyzwanie. Jeśli do tego dołączy obszar zmiennej przestrzeni mediów oraz kryzys globalny (tu reprezentowany przez warunki pandemiczne) wymienione wartości nabierają szczególnego znaczenia w pracy PR-owców. Jak działać, aby mimo tak specyficznych warunków, działania PR były etyczne?

Powrót do listy prelegentów
Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.