dr hab. prof. ucz. Małgorzata Łosiewicz

Uniwersytet Gdański Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk o mediach, doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Gdańskim. Dyrektor Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG. Twórczyni programu i opiekun merytoryczny specjalizacji Reklama i public relations na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.  Zainteresowania naukowe koncentruje na badaniach komunikacji społecznej i public relations, strategii komunikacyjnych w czasie kryzysu oraz mechanizmów funkcjonowania nowych mediów. Autorka i współautorka ponad 70 prac naukowych i publikacji z zakresu public relations, komunikacji społecznej i nowych mediów. W latach 2017-18 członkini Grupy eksperckiej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministra Rozwoju i Finansów.  Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Komisji Etyki Komunikacji PAU.

Społeczny wpływ badań naukowych – sposoby upowszechniania nauki

Do ewaluacji uczelni w latach 2017-2021 wprowadzony został nowy miernik – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. W Polsce pojawił się po raz pierwszy. W praktyce oznacza to konieczność wdrażania badań, ale także zintensyfikowanie działań popularyzujących naukę przez uczelnie i jednostko naukowo-badawcze oraz przez samych naukowców. Celem publikacji jest rozpoznanie i prezentacja możliwości działań w tym zakresie w dwóch obszarach. Jeden to profesjonalne działania na rzecz upowszechniania dostępu do publikacji naukowych (open acces, zamieszczanie artykułów na platformach i w bazach naukowych dedykowanych naukowcom i jednostkom naukowo-badawczym, zakładanie naukowych profili, prowadzenie uczelnianych baz wiedzy). Drugi to popularyzowanie nauki w mediach poprzez działania public relations (a szczególnie media relations).

Powrót do listy prelegentów
Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.