dr hab. prof. ucz. Monika Przybysz

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik sekcji Public relations PTKS

Specjalista ds. public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca. Nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów RP za doktorat w 2008 r. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Kierownik sekcji public relations w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych od 2008 roku. Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”. Od 2016 roku członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; od 2018 r. członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2019 r. przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w zespole roboczym Social Dimension w pracach Bologna Follow-Up Group w ramach Bologna Process.

Etyka w zawodzie rzecznika prasowego w kontekście sytuacji kryzysowych

Tradycyjny model komunikacji w kontekście sytuacji kryzysowej uległ zmianie. Ten funkcjonujący jeszcze na początku XXI wieku, oparty na mediach profesjonalnych polegał przede wszystkim na dotarciu do mediów mainstreamowych, „wąskiego gardła” informacyjnego oraz podążaniu za nimi w kolejnych etapach. Informacja o problemie rezonowała do głównych mediów a następnie do szerokiej publiczności. Natomiast od ponad dekady na skutek dynamicznego rozwoju znaczenia mediów społecznościowych w kryzysie model zarządzania kryzysowego oparty jest m.in. na profesjonalnym monitoringu mediów, jak najszybszym dotarciu do większości podmiotów rezonujących informację o wydarzeniu (nigdy nie uda się do wszystkich) i wykonywaniu wielu czynności komunikacyjnych w tym samym czasie.  W dobie social media w sytuacjach kryzysowych rzecznicy prasowi w komunikacji kryzysowej stają wielokrotnie w sytuacji dylematów etycznych i jednocześnie pod ogromną presją czasu oraz narzucanych przez społeczność narracji, a także wobec problemu hejtu i fake newsów.  Referat zostanie poświęcony analizie wybranych case study w kontekście dylematów etycznych rzeczników prasowych w sytuacjach kryzysowych oraz w świetle dokumentu zespołu ekspertów „Standardy profesjonalnego public relations”

Powrót do listy prelegentów
Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.