dr Łukasz Przybysz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, medioznawca, politolog, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik studiów stacjonarnych I i II stopnia dziennikarstwo i medioznawstwo. Zajmuje się naukowo public relations, etyką, komunikacją polityczną i mediami. Wykłada w języku polskim i angielskim. Autor badań, raportów i publikacji naukowych o stygmatyzacji medialnej public relations i etyce PR; współautor inicjatywy „PR. Bez komentarza”. Autor książki „Komunikowanie polityczne 2.0”, autor rozdziału o roli badań w PR w publikacji „Standardy profesjonalnego public relations”. Członek Rady Etyki Public Relations i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Ekspert w mediach branżowych i krajowych. Stypendysta Indiana University w Bloomington.

Postrzeganie branży PR przez dwudziestolatków. Raport z badania

Związek Firm Public Relations (ZFPR) świętował w 2020 r. swoje dwudziestolecie. W związku z tym postanowiliśmy przeprowadzić wspólne badanie na jego równolatkach (grupa wiekowa 19-26 lat). Do grupy badanych wybraliśmy równolatków Związku – studentów specjalności public relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz młodych pracowników agencji zrzeszonych z ZFPR. Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. przeprowadziliśmy badanie ankietowe metodą CAWI na grupie 130 respondentów. Naszymi celami były m.in.: zdefiniowanie, jak badani rozumieją profesjonalizm w branży PR, poznanie nastawienia respondentów do branży PR w Polsce oraz nakreślenie potencjalnej ścieżki rozwoju dwudziestolatków w branży public relations. W swoim wystąpieniu skupię się na aspektach edukacji profesjonalnej, podnoszenia poziomu profesjonalizmu zawodowego oraz podejścia do zdobywania kwalifikacji na stażach i praktykach.

Powrót do listy prelegentów
Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.