Idea
konferencji

W maju 2019 roku prof. Jerzy Olędzki – wraz z grupą badaczy zajmujących się obszarem etyki public relations – postanowił zorganizować spotkanie naukowe, które będzie momentem podsumowania prac Społecznego Zespołu Ekspertów koordynowanych przez prof. Olędzkiego, ale także stanie się miejscem spotkania nauki z praktyką i czasem rozważań nad kondycją etyki zawodowej branży. Ruszyły działania koncepcyjne i organizacyjne. Już wówczas Komitet Organizacyjny (prof. dr hab. Jerzy Olędzki, dr hab., prof. UKSW Monika Przybysz, dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Karolina Podlewska, Karolina Ołtarzewska, dr Łukasz Przybysz) założył, że warto myśleć o Konferencji jako wydarzeniu cyklicznym oraz postarać się, aby następne edycje wydarzenia organizowane były przez kolejne ośrodki naukowe. W grudniu 2019 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytet Warszawski zorganizowały pierwszą edycję Konferencji Etyka Public Relations. Poświęcono ją dyskusji nad przygotowanym przez Społeczny Zespół Ekspertów PR (J. Barlik, E. Hope, J. Olędzki, K. Wojcik) dokumentem zasad etycznych PR zatytułowanym „Standardy profesjonalnego public relations”. Formułując zaproszenie skierowane do potencjalnych uczestników, zwrócono uwagę na fakt, że od wielu lat obserwuje się w Polsce spadek zaufania do public relations, kojarzonego częstokroć z nieuczciwymi praktykami komunikacyjnymi, reklamą i propagandą. Można wręcz zauważyć „syndrom moralnej niecnoty”, polegający na braku poczucia indywidualnej odpowiedzialności PR-owców, beztroskim traktowaniu istniejących kodeksów etycznych lub też funkcjonowaniu na rynku PR bez świadomości regulacji etyki zawodowej. Potwierdziły to ogólnopolskie badania branży PR na temat funkcjonowania tego środowiska zawodowego, przeprowadzone (wiosną 2019 r.) na zlecenie Zespołu Ekspertów. Materialnym dorobkiem stała się opublikowana w grudniu 2020 r. monografia prezentująca m.in. wspomniany dokument kodeksu etycznego postępowania (zob.: https://kmt.uksw.edu.pl/etyka- public-relations-tekst). Kodeks ten został już zaaprobowany przez Związek Firm Public Relations (por. art. 2 Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR) oraz nowopowstałe Stowarzyszenie Agencji Public Relations. Obecnie dalszym, istotnym krokiem staje się stworzenie przestrzeni nie tylko do dyskusji, ale także podejmowania dalszych realnych działań. Widać już pierwsze pozytywne efekty (np. inicjatywa Związku Firm Public Relations, który tworzy otwartą Listę Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PR, także dla specjalistów PR spoza grona agencji członkowskich), ale etyka zawodowa w dobie tak dynamicznych zmian mediów jest tematem, który stale powinien być monitorowany. W marcu 2021 roku zapraszamy na drugą edycję Konferencji, która w obecnej pandemicznej sytuacji skoncentruje się na wyzwaniach stojących przed profesjonalistami public relations w obliczu sytuacji kryzysowych różnych typów. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, a nad organizacją czuwa Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

prof. zw. dr hab. Jerzy Olędzki

Emerytowany nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

II Konferencja ETYKA PUBLIC RELATIONS

Edycja 2021: Profesjonalista public relations w obliczu kryzysu globalnego

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 26.03.2021 / piątek

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym

Komitet Naukowy Konferencji, edycja 2021:

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • prof. dr hab. Ryszard Ławniczak, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. dr hab. Krystyna Wojcik, profesor emeritus - Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. prof. ucz. Monika Przybysz, Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. prof. ucz. Waldemar Rydzak, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
 • dr hab. prof. ucz. Jacek Trębecki, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
 • dr hab. prof. ucz. Dariusz Tworzydło, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Ewa Hope, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Komitet Organizacyjny Konferencji, edycja 2021:

 • dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – przewodnicząca
 • dr hab. prof. ucz. Monika Przybysz, Katedra Komunikacji Społecznej, Public Relations i Nowych Mediów, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Łukasz Przybysz, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • mgr Malwina Żuchniewicz, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – sekretarz
 • mgr Ksenia Wróblewska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • mgr Krzysztof Sokół, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • mgr Marcin Roguski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.