mgr Filip Szymczak

Filip Szymczak Communication

Właściciel firmy Filip Szymczak Communication. Specjalizuje się w komunikacji społecznej i politycznej z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na roli mediów społecznościowych w kreacji i komunikacji osobistych marek liderów społecznych, politycznych i biznesowych.

Zmiana paradygmatu budowania relacji z mediami lokalnymi urzędu w czasie pandemii COVID-19, na przykładzie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Artykuł będzie dotyczył zmiany, jaka zaszła w relacjach pomiędzy lokalnymi mediami, a Starostwem Powiatowym w Wolsztynie. Teza: Podczas trwania pandemii Starostwo Powiatowe w Wolsztynie z modelu, w którym było dostarczycielem informacji dla mediów, przeszło do modelu wytwórcy informacji na potrzeby interesariuszy, w tym mediów, wykorzystując zasoby kadrowe, finansowe i reputację. Logiczne wynikające stąd pytania badawcze są następujące: (1) Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrze miały wpływ na zmianę relacji pomiędzy lokalnymi mediami a Starostwem Powiatowym w Wolsztynie? (2) Czy zmiana, która zaszła pomiędzy ww. podmiotami ma charakter trwały? Metoda badawcza: wywiad pogłębiony z przedstawicielami lokalnych mediów oraz obserwacja nieuczestnicząca pracy Biura Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Analiza nielicznych źródeł literaturowych tematu.

Powrót do listy prelegentów
Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.