mgr Hubert Kuliński

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, gdzie realizuje projekt badawczy z zakresu badania zawartości medioznawczych czasopism naukowych, międzynarodowej komunikacji piśmienniczej w dyscyplinie oraz wpływu czasopism naukowych na jej rozwój. Do jego zainteresowań badawczych należą wybrane zagadnienia związane z: medioznawstwem, public relations, komunikowaniem politycznym oraz komunikacją piśmienniczą.

Imperatywy moralne w Kodeksie etyki PR. Przyczynek do komentarza do Kodeksu etyki PR

„Kodeks Etyki PR został opracowany w 2019 roku przez Piotra Czarnowskiego i Grzegorza Szczepańskiego (…)” – tak brzmi preambuła do najnowszej wersji Kodeksu etyki PR, który prezentowany był podczas I edycji konferencji Etyka PR w 2019 r. Dzisiaj, kiedy coraz więcej osób staje się sygnatariuszami tego dokumentu, warto się zastanowić jakie rzeczywiście zobowiązania nakłada on na agencje członkowskie w znaczeniu normatywnym i czy rzeczywiście wprowadza istotne zmiany w porównaniu do poprzednich kodeksów. Niniejsze wystąpienie będzie wprowadzeniem metodologicznym i teoretycznym do szerszego projektu, jakim jest stworzenie komentarza do Kodeksu etyki PR. Na przykładzie analizy imperatywów moralnych i słów kluczowych zawartych w przepisach kodeksowych, opracowane zostaną wytyczne i główne kierunki analizy całego dokumentu w formie komentarza, który miałby służyć zarówno dalszym rozważaniom o naturze naukowo-badawczej i dydaktycznej, jak i praktycznej w ujęciu biznesowym.

Powrót do listy prelegentów
Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.