mgr Krzysztof Grządzielski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Dziennikarz prasowy i radiowy. Współpracuje na stałe z kilkoma redakcjami mediów w Poznaniu. Doktorant w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncertują się wokół tematyki radiofonii w Polsce, mediów lokalnych, katolickich, a także zagadnień związanych z media relations i komunikowaniem za pomocą nowych mediów. W tym zakresie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów.

Media relations w dobie pandemii COVID-19. Implikacje w zakresie działań, komunikacji i relacji na linii rzecznicy prasowi – dziennikarze

Pandemia COVID-19 w niewyobrażalny wcześniej sposób wpłynęła na funkcjonowanie mediów i pracę dziennikarzy. Nieuniknione zmiany odczuli także rzecznicy prasowi różnych instytucji czy organizacji, a także PR-owcy zajmujący się komunikacją z mediami. Niepraktykowana wcześniej na tak szeroką skalę praca zdalna, zagrożenie zakażeniem koronawirusem oraz konieczność zachowania dystansu społecznego wymusiły zmiany w sposobie działania i myślenia o media relations. Nowa sytuacja stworzyła szereg wyzwań dotyczących efektywnej komunikacji. Celem referatu będzie analiza najważniejszych implikacji pandemii koronawirusa w zakresie działań, komunikacji i relacji na linii rzecznicy prasowi – dziennikarze. Ukazane zostaną wybrane przykłady z poznańskich instytucji miejskich, organizacji i redakcji oraz ich znaczenie. W szczególny sposób omówione zostaną aspekty organizowania konferencji prasowych on-line. Prezentacja będzie także próbą odpowiedzi na pytanie na ile zmieniona rzeczywistość funkcjonowania media relations w dobie pandemii okaże się trwała, a na ile tylko przejściowa?

Powrót do listy prelegentów
Zgadzam się

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii.